Život a význam čmeláků

Čmeláci jsou zdatní opylovači i sběrači.  Umí výborně opylovat i rostliny s dlouhými úzkými kalichy, do kterých včely nedosáhnou.

Na rozdíl od včel létají spokojeně i za chladného počasí a za deště, takže třeba v  chladných jarních dnech účinně opylují mnohé květy v době, kdy včelky z úlů ani nevykouknou. Čmeláci jsou neútoční a dobráčtí.  Pobývají v pevných společenstvech, která jsou ale jednodušší, než společenství včel.

čmelák humenní (Megabombus ruderatus) – foto J. Čížek